Zadzwoń do nas

Już od –17 listopada można zastrzec swój numeru PESEL

Już od –17 listopada można zastrzec swój numeru PESEL. Jeśli chcesz mieć pewność, że nikt nie wykorzysta Twojego numeru PESEL bez Twojej wiedzy -  zastrzeż PESEL.  Jest to  to usługa, dzięki której nikt nie weźmie na Ciebie kredytu, ani nie kupi sprzętu na raty.

Zastrzeżenie numeru PESEL i cofnięcie zastrzeżenia może dokonać każda pełnoletnia osoba, za pomocą usługi elektronicznej dostępnej na stronie Gov.pl oraz w aplikacji mobilnej mObywatel - albo osobiście w siedzibie dowolnej gminy,  w banku krajowym, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub na poczcie.

W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność  do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

W przypadku unieważnienia dowodu osobistego z powodu zgłoszenia w dowolnej gminie utraty dokumentu lub w następstwie zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych - zastrzeżenie zostanie odnotowane automatycznie po zarejestrowaniu unieważnienia dowodu osobistego. Taka sama sytuacja nastąpi po odnotowaniu w rejestrze PESEL zgonu osoby.

Uwaga: Od 1 czerwca 2024 roku podmioty takie jak banki, instytucje kredytowe lub notariusze przed zawarciem umowy lub podjęciem czynności będą musiały sprawdzać w rejestrze, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony.  Do tego czasu można zastrzegać albo cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale skutki prawne wynikające z  ustawy                    z dnia 7 lipca 2023r.  o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią od 1 czerwca 2024r.

Narzędzia dostępności
Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej - ARCHIWUM