Zadzwoń do nas

Gmina Lipowa jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Usługę przewozu osób na terenie gminy świadczy operator - firma TravelBus Robert Dziewit,
z którym Gmina bezpośrednio zawarła umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust.1 pkt 1 i ust. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778).

Gmina Lipowa otrzymuje dofinansowanie do przedmiotowego zadania ze środków pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w maksymalnej wysokości 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu. Minimalny udział środków własnych Organizatora wynosi 10% ceny usługi. Dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Gmina może przekazać operatorowi należną mu rekompensatę, jeżeli ponosi on stratę z tytułu świadczonych usług.

Schematy przebiegu linii komunikacyjnych, rozkłady jazdy i cennik biletów znajdują się w załącznikach.


Załączniki:

Narzędzia dostępności
Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej - ARCHIWUM