Zadzwoń do nas

DANE STATYSTYCZNE ZA 2021 ROK

Na dzień 31.12.2021r. gminę Lipowa zamieszkiwały  10 693 osoby, z czego:

- 5 520 osób stanowiły kobiety ( 51,62 %),

- 5 173 osoby stanowili mężczyźni (48,38.%)

 

Liczba  stałych mieszkańców w poszczególnych sołectwach gminy                                                                

Miejscowość

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Lipowa

2500

2375

4875

Leśna

1127

1074

2174

Twardorzeczka

739

707

1446

Sienna

498

469

967

Słotwina

418

384

802

Ostre

238

191

429

Ogółem:

5520

5173

10693

 

Liczba mieszkańców  według  kategorii wiekowych  i płci:

- w wieku przedprodukcyjnym w gminie Lipowa było 2218 (20,74 %),

- w wieku produkcyjnym ogółem było 6488 osób (60,68 %), w tym:  kobiet 3092 i   mężczyzn 3396

- w wieku poprodukcyjnym ogółem było 1987 osób (18,58 %), w tym kobiet 1320 i  mężczyzn 667

 

W 2021 roku odnotowano:

- 112 urodzeń, w tym 55 dziewczynek i 57 chłopców  (o 9 dzieci mniej  niż w roku 2020)

- 126 zgonów, w tym zmarło 57 kobiet i 69 mężczyzn  (8 osób więcej niż w roku 2020)

Liczba urodzeń i zgonów w 2021 roku w poszczególnych miejscowościach

Miejscowość

Urodzenia

Zgony

Lipowa

56

48

Leśna

19

27

Twardorzeczka

12

15

Sienna

8

13

Słotwina

12

10

Ostre

5

13

Ogółem

112

126

Najpopularniejsze imiona nadawane noworodkom w naszej gminie w 2021 roku to: Anna, Maria, Katarzyna i Małgorzata dla dziewczynek oraz Piotr, Jan, Krzysztof, Marcin i Mateusz dla chłopców.

STATYSTYKA ZA LATA OD 2015 - 2021

 

Liczba  stałych mieszkańców w poszczególnych sołectwach gminy                                                                

Miejscowość

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lipowa

4627

4665

4708

4747

4760

4812

4875

Leśna

2164

2175

2158

2163

2160

2162

2174

Twardorzeczka

1383

1391

1406

1415

1422

1434

1446

Sienna

963

956

959

962

967

960

967

Słotwina

792

783

793

802

818

814

802

Ostre

472

468

464

452

453

438

429

Ogółem:

10401

10438

10488

10541

10580

10620

10693

 

 

Wyszczególnienie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Urodzenia

130

99

117

112

82

121

112

Małżeństwa

96

102

127

114

122

81

112

Zgony

93

91

109

98

98

118

126

Liczba wydanych odpisów aktów stanu cywilnego

716

837

905

829

917

925

1265

Liczba wydanych dowodów osobistych

1269

1517

2001

1455

886

554

748

Zameldowanie na pobyt stały

 

392

 

401

 

413

305

280

325

315

Zameldowanie na pobyt czasowy

93

77

71

54

Wymeldowania

46

37

39

67

 

 


Załączniki:

Narzędzia dostępności
Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej - ARCHIWUM