Zadzwoń do nas

Nowe zasady segregacji

Od 1 stycznia 2022 r. bezpośrednio spod nieruchomości będą odbierane od osób, które nie zgłosiły posiadania kompostownika na nieruchomości, bioodpady stanowiące odpady komunalne - odpady kuchenne ulegające biodegradacji np. obierki itp., tylko i wyłącznie w brązowych pojemnikach przeznaczonych na bioodpady i do odbioru mechanicznego. Odpady stanowiące część roślin pochodzących  z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy (trawa, drobne gałęzie, liście) należy zawieźć we własnym zakresie do PSZOKu z limitem 200 kg na nieruchomość na rok.

W roku 2023 i 2024 nie będzie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych spod posesji. 


Załączniki:

Narzędzia dostępności
Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej - ARCHIWUM