Zadzwoń do nas

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu  Gminy Lipowa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

-2022 r. - BESKID Żywiec Sp. z o. o. ul. Kabaty 2  34-300 Żywiec, Agencja Komunalna Sp. z o. o.  32-620 Brzeszcze ul. Kościelna 7, Sanit - Trans Sp. z o. o. ul. Prusa 33  43-502 Czechowice Dziedzice, Tektura Opakowania Papier S.A. Katowice ul. Jana Chęcińskiego 10

-2021 r. - BESKID Żywiec Sp. z o. o. ul. Kabaty 2  34-300 Żywiec, Agencja Komunalna Sp. z o. o.  32-620 Brzeszcze ul. Kościelna 7,Sanit - Trans Sp. z o. o. ul. Prusa 33  43-502 Czechowice Dziedzice"

-2020 r. - BESKID Żywiec Sp. z o. o. ul. Kabaty 2  34-300 Żywiec, Agencja Komunalna Sp. z o. o.  32-620 Brzeszcze ul. Kościelna 7

-2019 r. - Sanit - Trans Sp. z o. o. ul. Prusa 33  43-502 Czechowice Dziedzice, BESKID Żywiec Sp. z o. o. ul. Kabaty 2  34-300 Żywiec, KOMART Sp. z o. o.  44-193 Knurów ul. Szybowa 44

-2018 r. - Instalacja MBP Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach "MASTER- ODPADY I ENERGIA" Sp. z o. o. ul. Lokalna 11  43-100 Tychy, Sanit - Trans Sp. z o. o. ul. Prusa 33  43-502 Czechowice Dziedzice

-2017 r. - Zakład kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach ul. Lokalna 11  43-100 Tychy,  Sanit - Trans Sp. z o. o. ul. Prusa 33  43-502 Czechowice Dziedzice

-2016 r.-  BESKID Żywiec Sp. z o. o. ul. Kabaty 2  34-300 Żywiec , Sanit - Trans Sp. z o. o. ul. Prusa 33  43-502 Czechowice Dziedzice

-2015 r. - BESKID Żywiec Sp. z o. o. ul. Kabaty 2  34-300 Żywiec

-2014 r. - BESKID Żywiec Sp. z o. o. ul. Kabaty 2  34-300 Żywiec

-2013 r. - BESKID Żywiec Sp. z o. o. ul. Kabaty 2  34-300 Żywiec

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Komart" Sp. z o. o. ul. Szybowa 44  44-193 Knurów  tel. 32 335 50 60

- Ekoplast - Produkt Sp. z o. o.  ul. Frysztacka 145  43-400 Cieszyn   tel. 33 858 00 75

Narzędzia dostępności
Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej - ARCHIWUM