Zadzwoń do nas

PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który obsługuje mieszkańców Gminy Lipowa znajduje się na terenie gminy Radziechowy - Wieprz w miejscowości Wieprz, pomiędzy dworcem kolejowym a sklepem Biedronka.

Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 oraz w pierwszą sobotę każdego miesiąca od godziny 08:00 do 12:00.

Telefon kontaktowy do w/w PSZOKu: 515 218 942

PSZOK przyjmuje takie odpady jak:

- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

- odpady budowlane i remontowe

- meble i inne odpady wielkogabarytowe

- zużyte opony samochodowe

- przeterminowane leki

- chemikalia

- zużyte baterie i akumulatory

- zużyte świetlówki i lampy fluorescencyjne

- zużyta odzież oraz wszelkie tekstylia

- papier

- metale

- tworzywa sztuczne

- szkło

- odpady opakowaniowe wielomateriałowe

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

Zgodnie z Uchwałą XXXVIII/272/21 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały XXVI/199/20 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów ko9munalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

z dniem 17 września 2021 roku zmieniają się limity dotyczące następujących odpadów:

- remontowo - budowlane - 100 kg na nieruchomość na rok

- wielkogabaryty - 100 kg na nieruchomość na rok

- opony - 1 szt z samochodu osobowego na nieruchomość na rok


PSZOK prowadzony jest przez firmę: P. H. U. Sortownia Surowców Wtórnych PIOTR PLAST Piotr Figura, ul. 3 Maja 8 34-381 Przybędza.

Narzędzia dostępności
Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej - ARCHIWUM