Zadzwoń do nas

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, głazy narzutowe oraz jaskinie. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 6 obiektów stanowiących pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, objętych ochroną konserwatora. Pomniki przyrody nieożywionej:

 

  • Wychodnia skalna tzw. „Malinowska skała” nr 277, zbudowana z piaskowca gruboziarnistego, znajdująca się na wzniesieniu Malinowska Skała przy żółtym szlaku turystycznym, na terenie leśnym Nadleśnictwa Węgierska Górka oddz. 122a, na granicy z obszarami leśnymi Nadleśnictwa Bielsko.
  • Jaskinia „Chłodna” nr. 352- położona w Twardorzeczce, na wysokości ok. 910 m n.p.m. na poł.-wsch stokach Muronki/1017 m n.p.m. w obrębie rozległego osuwiska w jego dolnej części, na lewo od zielonego szlaku na Magurkę Radziechowską.

Pomniki przyrody ożywionej:

  • Grupa 2 lip nr 202, dwie lipy o obw. 226 i 188 cm- znajdujące się w otoczeniu krzyża przydrożnego w Lipowej
  • Lipa drobnolistna nr. 223, o obw. 514 cm, wys. 27 m - znajdująca się w obrębie zabudowań gospodarskich właściciela w Leśnej.
Narzędzia dostępności
Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej - ARCHIWUM