Zadzwoń do nas

Flora gatunki prawnie chronione i rzadkie


Tereny mieszczące się w granicach gminy Lipowa były w przyszłości wielokrotnie penetrowane przez botaników. Ze względu na dość specyficzny charakter gminy Lipowa (usytuowanie częściowo na terenie Beskidu Śląskiego, częściowo w Kotlinie Żywieckiej, obecność terenów rolniczych, dużą liczbę cieków wodnych itp.) obserwuje się na terenie duże bogactwa flory. Pr W skład flory interesującą grupę stanowią gatunki górskie tzn. rośliny, które występują tylko w górach, bądź w górach występują znacznie częściej niż na niżu. Do najbardziej znanych roślin górskich, występujących na terenie gminy, zaliczyć można: jodłę pospolitą jawor, czosnek niedźwiedzi, parzydło leśne, podrzenia żebrowca, trzcinnik owłosiony, czartawę drobną, żywca gruczołowatego, marzankę wonną i inne.

Na szczególną uwagę zasługują gatunki chronione występujące na terenie gminy Lipowa Są to: Podrzeń żebrowiec – gatunek borowy, występuje w projektowanym rezerwacie „Stary Bór”, w Ostrym, Twardorzeczce w dolnych partiach góry Ostre, na Małym Skrzycznym. Paprotka zwyczajna – gatunek leśny, na terenie gminy Lipowa bardzo rzadki, występuje na skałach w rezerwacie „Kuźnie”, oraz w projektowanym rezerwacie „Kościele” na pniach starych buków w projektowanym rezerwacie „Stary Bór”, w borze świerkowym w okolicach Hali Ostre. Wroniec widlasty – gatunek leśny, ogólnogórski, występuje w obrębie borów mieszanych, w projektowanym rezerwacie „Stary Bór”, na stokach Skrzyczanego. Widłak jalowcowaty – gatunek leśny występuje w obrębie borów mieszanych oraz kwaśnej buczynie w dolnych partiach projektowanego rezerwatu „Stary Bór” Widłak goździsty – gatunek murawowy, występuje na Hali Ostre. Kopytnik pospolity – gatunek leśny, występuje często w buczynach oraz w na drzecznej olszynie górskiej i w zaroślach nad potokami. Orlik pospolity – gatunek rzadki, występuje na łące oraz w zbiorowiskach ziołoroślowych nad Leśnianką, na polanie Kalna. Wawrzynek wilczełyko – gatunek leśny, występuje w szczytowych partiach Palenicy oraz powyżej leśniczówki Skrzyczne nad potokiem Leśnianka. Pierwiosnka wyniosła – gatunek leśny, występuje w żyznej buczynie karpackiej oraz w nadrzecznej olszynie górskiej w dolinach potoków. Tojad mocny – gatunek ziołoroślowy, występuje wzdłuż potoków oraz na obszarach źródliskowych źródliskowych rezerwacie „Kuźnie” w zaroślach w obrębie polan na Ostrym oraz w nadrzecznej olszynie górskiej nad potokiem Wieśnik. Pokrzyk wilcza jagoda – gatunek zaroślowy, występuje na polanie Kalna. Naparstnica zwyczajna – gatunek łąkowy, występuje na polanach górskich oraz na obszarach podstokowych. Największe stanowisko tej rośliny stwierdzono w Twardorzeczce w pobliżu niebieskiego szlaku biegnącego kierunku Hali Ostre. Goryczka trojeściowa – gatunek o szerokiej skali ekologicznej, występuje na polanach oraz w borach świerkowych i mieszanych, często spotykana na polanach górskich. Dziewięćsił bezłodygowy – gatunek łąkowy, pospolity na terenie gminy Lipowa, występuje na polanach u podnóża stoków.

Fauna gminy Lipowa jest bardzo bogata i różnorodna. W zbiorowiskach łęgowych można spotkać: żabę wodną, zaskrońca zwyczajnego,bociana białego, czajkę, dzięciołka, pliszkę siwą. W lasach i borach kryje się: żaba trawna, sikora bogatka, drozd śpiewak, szpak, wrona siwa, kos, pierwiosnek, trznadel, nornica ruda, mysz leśna, zając szarak , sarna i lis. W naturalnych lasach górskich szczególnie w buczynie karpackiej występują: salamandra plamista, traszka górska, pusz­czyk, siniak, dzięcioł czarny, dzięcioł zielonosiwy, pleszka, muchołówka szara, muchołówka żałobna.

Na licznych polanach mają tu swoje siedliska: żmija zygzakowata, jaszczurka żyworodna, kopciuszek, a także skowronek polny. Największą atrakcją faunistyczną gminy jest głuszec Tetrao urogallus. Jego ostoja znajduje się w Leśnictwie Łukaszne. Gatunek ten jest wg "Polskiej czerwonej księgi zwierząt" (Głowaciński 1992 ) silnie zanikającym i zagrożonym. Jest on chroniony prawem łowieckim. Populacja głuszca występująca w Beskidzie Śląskim należy do najliczniejszych w kraju ( Głowaciński 1992 ) i liczy ona 80 - 110 osobników. Wyznaczona ostoja głuszca na terenie gminy Lipowa obejmuje swym zasięgiem obszar projektowanego rezerwatu "Stary Bór", Przedstawione powyżej wykazy fauny gminy Lipowa dowodzą, że jest ona bogata i różnorodna co wynika z dużej ilości występujących tutaj siedlisk. Na obszarze gminy Lipowa znajdują się tereny zapewniające dogodne warunki życia i rozwoju wielu rzadkim i chronionym gatunkom. Do najciekawszych zwierząt należą : bocian biały, pustułka, kobuz, zimorodek, kilka gatunków dzięciołów, pluszcz, wiele gatunków płazów i gadów, rzadkie nietoperze, wilk, ryś oraz zachodzące od czasu do czasu niedźwiedzie.

Narzędzia dostępności
Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej - ARCHIWUM