Odwiedź Gminę Lipowa na youtube

Aktualności

Program: "Moja Woda".

Dotyczy przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.). Szczegóły po kliknięciu tutaj.

Informacja dotycząca obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych.

Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy o  obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych. W myśl art. 205 nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, przez których działkę rów ten przebiega. Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają wtedy nadmiaru wód, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych gruntów. Problemem są nie...

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 21 czerwca br. w świetle obowiązujących przepisów, realizuje wypłatę dodatku solidarnościowego w ramach działań antykryzysowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 21 czerwca br. w świetle obowiązujących przepisów, realizuje wypłatę dodatku solidarnościowego w ramach działań antykryzysowych. O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony zakończyła się. Szczegóły w załączeniu!

Apel do właścicieli i zarządców nieruchomości.

W związku z informacjami o występowaniu na terenie gminy Lipowa barszczu Sosnowskiego zwracamy się z apelem do właścicieli i zarządców nieruchomości o usuwanie tej toksycznej rośliny stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a w szczególności dla dzieci i osób cierpiących na alergię. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się barszczu Sosnowskiego jako rośliny gatunkowo obcej. W przypadku wystąpienia poparzeń odpowiedzialnością może zostać obarczony właściciel lub zarządca nieruchomości, na której zaistniało przedmiotowe...

MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech.

Kampania edukacyjna skierowana do przedszkoli Województwa Śląskiego: Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór na uczestników kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” Cel i założenia kampanii: Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Kto może wziąć udział w kampanii? O udział w kampanii mogą ubiegać się przedszkola publiczne w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 19 czerwca 2019...

Ogłoszenie o naborze rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Lipowa - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowychdo przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach 1 września 2020r. do 30 listopada 2020r. Szczegóły w załączeniu

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
gmina@lipowa.plSerwis www.lipowa.pl jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi WCAG 2.0