Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych Odwiedź Gminę Lipowa na youtube

Aktualności

Dyżur Sołtysa Lipowej.

Dyżur Sołtysa Jana Sołtysika, będzie pełniony w Wtorki i Piątki (do 9 marca włącznie), od godz. 9:00- 18:00 w Miejscu Aktywności Społecznej w Lipowej (sala OSP). Możliwe będą do odbioru decyzje podatkowe. Jeżeli ktoś się nie zgłosi po odbiór, Sołtys osobiście będzie je roznosił w innym terminie.

Komunikat KRUS-Zasiłek opiekuńczy przedłużony

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2021 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 28 lutego 2021 r. Informujemy, iż dodatkowe świadczenie opiekuńcze przysługuje ubezpieczonym rolnikom i domownikom, którzy w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki. Podobnie jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci: w wieku do ukończenia 8 lat, w wieku do ukończenia...

Kasa Urzędu zostanie otwarta.

Kasa Urzędy Gminy zostanie otwarta, w reżimie sanitarnym,  w poniedziałek, 22 lutego. Czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 11:00.

Kończy się nabór wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych

Jeszcze tylko do najbliższego poniedziałku, 15 lutego, można składać wnioski o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, finansowanej z budżetu PROW na lata 2014-2020. Warto się pospieszyć, tym bardziej że można otrzymać wsparcie w wysokości nawet pół miliona złotych. W ramach tego naboru Agencja otrzymała dotąd 772 wnioski na kwotę prawie 347 mln zł. W ramach dwóch poprzednich naborów zawarto z beneficjentami 1716 umów na kwotę prawie 714 mln zł. Przypomnijmy, że o dofinansowanie inwestycji w rozwój...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. przez organizacje pozarządowe zadań publicznych Gminy Lipowa.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713 ), art. 11 ust. 1, 2, 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały nr XXVIII/220/20 Rady Gminy Lipowa z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Lipowa z organizacjami...

Przedszkole w Twardorzeczce w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej "MOGĘ! Zatrzymać SMOG-Przedszkolaku złap oddech" otrzymało dwa oczyszczacze powietrza sfinansowane ze środków Województwa Śląskiego.

Przedszkole w Twardorzeczce w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej "MOGĘ! Zatrzymać SMOG-Przedszkolaku złap oddech" otrzymało dwa oczyszczacze powietrza sfinansowane ze środków Województwa Śląskiego. Kampania ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa oraz kształtowanie od najmłodszych lat postaw ekologicznych, a także uświadomienie wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie. Przypomnijmy że w ramach tej kampanii niedawno 5 oczyszczaczy powietrza trafiło do Przedszkola w Lipowej. 

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej. Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.

Tłusty czwartek w naszej gminie.

Już dziś ostatni czwartek przed wielkim postem, znany także, jako zapusty, lub tłusty czwartek.  Ten dzień rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. Mimo panującej pandemii, w reżymie sanitarnym, Śliwkowa Gmina Lipowa podtrzymuje swoją tradycję częstowania wyjątkowymi, nietuczącymi, zdrowymi pączkami ze śliwką. Interesanci, którzy spełnią wymogi sanitarne obowiązujące na terenie urzędu, będą mogli poczęstować się tą słodkością. Pączki, wykonywane są w lokalnej piekarni i fundowane przez Wójta Gminy Jana Górę. Ten rok jest również wyjątkowy, ponieważ ekspert z Malowniczej Gminy Lipowa, czyli Lipowska...

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
gmina@lipowa.pl



Serwis www.lipowa.pl jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi WCAG 2.0