Zadzwoń do nas

Prośba o wypełnienie ankiety - gospodarka bioodpadami

Szanowni mieszkańcy

z uwagi na obowiązek osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu przez gminę, udostępniamy do wypełnienia przez mieszkańców naszej gminy ankietę, która dotyczy zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym. Dane zawarte
w ankiecie będą wykorzystywane przez Urząd Gminy Lipowa przy obliczeniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które jest zobowiązana osiągnąć gmina.

 

Za nieosiągnięcie przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu, gmina otrzymuje wysokie kary.

 

WYPEŁNIENIE ANKIETY ZALECANE JEST DLA OSÓB, KTÓRE KORZYSTAJĄ ZE ZWOLNIENIA Z OPŁATY DLA POSIADACZY KOMPOSTOWNIKÓW PRZYDOMOWYCH.

 

W związku z powyższym prosimy o rzetelne podejście do sprawy i złożenie wypełnionych ankiet.

 

Wypełnioną ankietę należy odesłać pocztą tradycyjną, dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Lipowa lub na e-maila: m.harmacka@lipowa.pl.

Druk ankiety można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy Lipowa pokój nr 6.


Załączniki:

Narzędzia dostępności
Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej - ARCHIWUM