Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział w Zabrzu Rozdzielnia Gazu w Bielsku-Białej zawiadamia, że w dniach 28-29 października 2013 r. zostanie przeprowadzone przewonienie paliwa gazowego (doraźnie zwiększenie zawartości środka nawaniającego) rozprowadzonego siecią gazociągów dystrybucyjnych.

W przypadku stwierdzenia zapachu nawonionego paliwa gazowego w rejonie przebiegu gazociągów lub w obrębie szafki gazomierzowej prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu pod bezpłatny numer Pogotowia Gazowego – 992. Natomiast w przypadku stwierdzenia nieszczelności instalacji gazowej za gazomierzem prosimy o zamknięcie kurka głównego na przyłączu gazu lub przed gazomierzem i zgłoszenie usterki do koncesjonowanych warsztatów lub administracji budynków.

Pismo PSG