Projekt obejmuje cykl bezpłatnych szkoleń gastronomicznych i skierowany jest do wszystkich kucharzy województwa śląskiego.