Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński realizuje projekt „Wielkie pole do popisu!” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.