Informujemy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipowa popiół należy oddawać bez żadnych dodatków.

Od 12 listopada 2013 r. popiół zmieszany z balastem i odpadami budowlanymi oraz rozbiórkowymi nie będzie odbierany od mieszkańców.

Prosimy o przestrzeganie zasad właściwego segregowania odpadów komunalnych.