Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Gminy Lipowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych (w formie ankietyzacji) na potrzeby przygotowania Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy oraz Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2030 roku.

Strategia Rozwoju Gminy powinna być przede wszystkim odpowiedzią na problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy gminy. Wyznaczenie celów i kierunków rozwoju na najbliższe lata umożliwi również pozyskanie wsparcia z funduszy zewnętrznych i skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021- 2027.

Uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej do dnia 31.07.2021 roku - dostępnej pod adresem: https://lipowa.ankietaplus.pl

Wójt Gminy Lipowa - Jan Góra