Aktualności Specjalne

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych na potrzeby przygotowania Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy oraz Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2030 roku. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Gminy Lipowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych (w formie ankietyzacji) na potrzeby przygotowania Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy oraz Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2030 roku. Strategia Rozwoju Gminy powinna być przede wszystkim odpowiedzią...
Punkt szczepień. Zachęcamy do rejestracji. Punkt szczepień obsługujący naszą gminę, oraz Łodygowice i Radziechowy po odbiorach jest już gotowych do pracy. Wojewoda Śląski wskazał, że będzie on mieścił się w Centrum Lipowej, w Sali OSP, ul. Lipowska 2. Wszystko udało się dopiąć na ostatni guzik dzięki świetnej współpracy gmin ze szpitalem Powiatowym w Żywcu. Pierwsze...
Ważne informacje dotyczące obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki ściekami komunalnymi Zgodnie z obowiązującymi przepisami ścieki komunalne należy gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, jeżeli nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej lub zainstalowania przydomowej oczyszczalni ścieków. Właściwa gospodarka ściekami komunalnymi polega na zleceniu ich odbioru firmie specjalistycznej, która posiada zezwolenie Wójta gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych. 
Już 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Jak można się spisać?  Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Czy muszę się spisać? Zgodnie z ustawą o statystyce...
Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” W związku z podpisaniem Umowy na Operatora Projektu Słoneczna Żywiecczyzna podaje dane kontaktowe do Operatora: Biuro Operatora w Żywcu – telefon 733 009 721 email: zywiec@ascalor.pl Informuję, że w kolejnym tygodniu zostanie podamy adres biura w Żywcu. AKTUALIZACJA: - w sprawach dotyczących projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” informujemy, że osoby, które otrzymały...

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
gmina@lipowa.plSerwis www.lipowa.pl jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi WCAG 2.0