Urząd Statystyczny zaprasza do udziału w badaniach ankietowych:
1.  "Uczestnictwo mieszkańców Polski (Rezydentów) w podróżach.
Termin badania 2-20.01.2021r.
Badanie realizowane jest w formie wywiadu telefonicznego. 
2. "Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym. II edycja 2020"
Termin badania: 15-29.01.2021r. 
Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet oraz wywiadu telefonicznego z respondentem - badanie ma charakter obowiązkowy


Załączniki