Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” przystąpiło do prac dot. przyszłej perspektywy unijnej.

Serdecznie prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety dostępnej pod linkiem:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cc2a40f9&&b=e1d8111cfba&&c=22554ec2

Celem ankiety jest zebranie Państwa uwag dotyczących potrzeb lokalnych społeczności na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj” w kontekście kolejnego okresu programowania.

Ankieta będzie aktywna tylko do dnia 20 stycznia 2021 r.

Serdecznie prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety. Każdy głos jest niezwykle ważny i cenny!