Wójt Gminy Lipowa informuje, że od dnia 20 lutego 2021 r. (sobota)  będą dostarczane przez firmę SANIT - TRANS pojemniki przeznaczone na bioodpady dla mieszkańców miejscowości Lipowa (zaczynamy od rejonu Brzeziny i Jaski).