Wójt Gminy Lipowa prosi, aby mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady, złożyli korekty deklaracji w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa lub drogą elektroniczną do dnia 15.01.2021 r.