Spotkanie dotyczące programu „Stop Smog”, prowadzone przez firmę Kreatus, odbędzie się w piątek 16.10.2020r, w godz. 8-12  w Miejscu Aktywności Społecznej w Lipowej (sala OSP Lipowa).