Zapraszamy do obejrzenia filmu, nakręconego z innej perspektywy, a dotyczącego termomodernizacji szkół w naszej gminie.  Dostępny  po kliknięciu   tutaj.

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w gminie Lipowa przeprowadzono termomodernizację we wszystkich pięciu szkołach. Całość inwestycji wyniosła ponad 5 mln zł, z czego ponad 3,5 mln, to środki pozyskane. Realizowane były dwa projekty w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipowa: Szkoły Podstawowej w Leśnej, Szkoły Podstawowej w Siennej oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipowa: Szkoły Podstawowej w Lipowej oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Twardorzeczce wraz z montażem odnawialnych źródeł energii”.