Urząd Gminy w Lipowej apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności
w przypadku zlokalizowania padłego dzika.

W związku z wystąpieniem  na terenie Polski zagrożenia afrykańskim pomorem świń (ASF) zaistniała konieczność podejmowania w województwie śląskim działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia.

Jednym z takich działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików. W opinii ekspertów padłe dziki stanowią obecnie podstawowe źródło zakażenia chorobą. Choroba przenoszona jest najczęściej przez dzikie zwierzęta poprzez kontakt ze szczątkami padłych zwierząt oraz przez ludzi.

Zgłoszenie o znalezieniu padłych dzików na terenie Gminy Lipowa przyjmowane są przez :

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żywcu – 33 4755299;

- całodobowy- 691484778;

Urząd Gminy w Lipowej– 33 8601534;

Telefon alarmowy- 112.

W załączeniu informacja Głównego Inspektoratu Weterynarii.

.