Wójt Gminy Lipowa informuje, iż z dniem 11.05.2020 r. otwiera trzy przedszkola z terenu Gminy Lipowa:

  1. Przedszkole w Twardorzeczce ( w ramach ZSP w Twardorzeczce) 
  2. Przedszkole w Leśnej ( w ramach ZSP w Leśnej) 
  3. Przedszkole w Siennej ( w ramach ZSP w Siennej).

Jednocześnie informuje, iż wszyscy zainteresowani rodzice/ opiekunowie prawni dzieci cały czas mogą deklarować chęć pobytu dziecka w danym przedszkolu.