Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych oraz
Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w gospodarstwach domowych
to tematy badań ankietowych prowadzonych przez Śląski Urząd Statystyczny.
Szczegóły na plakatach!