https://bip.lipowa.pl/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-lipowa-na-2020-rok