W ostatnich latach nasza gmina stara się zwracać uwagę na osoby niepełnosprawne. Otwarte w 2018 roku Centrum Aktywności Społecznej w Twardorzeczce od początku było pomyślane, tak, aby w korzystaniu z niego nie przeszkadzały żadne bariery.  Również 2018 roku, dzięki dofinansowaniu z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Twardorzeczce udało się wybudować windę. Powstały również dwa oddziały integracyjne. Teraz dzięki współpracy z Radą Rodziców udało się zakupić i zamontować szyny, dzięki którym szkoła w Twardorzeczce jest w pełni przystosowana do potrzeba uczniów niepełnosprawnych.