Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej informuje, że istnieje dodatkowa możliwość kontaktu z GOPS dzwoniąc na numer telefonu komórkowego 782 354 401.

Kierownik GOPS Lipowa

Bożena Ćwikła