Wójt Gminy Lipowa informuje, że w lutym 2021r. zostaną sporządzone a następnie wysłane do Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polski wnioski o nadanie "Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" dla par małżeńskich, które przeżyły ze sobą 50 lat. 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie do Urzędu Stanu Cywilnego w Lipowej w terminie do 31.01.2021r.  par małżeńskich, które w 1971 r. zawarły związek małżeński. 
Zgłoszeń mogą dokonywać również członkowie rodzin.