W związku z informacjami o występowaniu na terenie gminy Lipowa barszczu Sosnowskiego zwracamy się z apelem do właścicieli i zarządców nieruchomości o usuwanie tej toksycznej rośliny stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a w szczególności dla dzieci i osób cierpiących na alergię.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się barszczu Sosnowskiego jako rośliny gatunkowo obcej. W przypadku wystąpienia poparzeń odpowiedzialnością może zostać obarczony właściciel lub zarządca nieruchomości, na której zaistniało przedmiotowe zdarzenie.

Przypominamy raz jeszcze, że Barszcz Sosnowskiego to roślina niebezpieczna i silnie toksyczna. Pochodzi z rejonu Kaukazu. W soku barszczu Sosnowskiego znajdują się niebezpieczne dla skóry związki, które mogą powodować oparzenia I, II, a nawet III stopnia. Oprócz poparzeń skórnych, związki chemiczne zawarte w soku barszczu Sosnowskiego mogą również wywoływać: podrażnienia dróg oddechowych, nudności, wymioty, bóle głowy, zapalenia spojówek.

Prosimy o nielekceważenie problemu i podjęcie stosownych działań w przypadku stwierdzenia wystąpienia tej rośliny na swojej nieruchomości.