Kasa udziela pomocy  rolnikom poszkodowanym w wyniku anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane w 2019r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.
Szczegóły w załączniku!

.