W ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejskiego Funduszu Społecznego) nasza pozyskała środki w kwocie 351.049,52 zł. na realizację projektu pn.: „Rozwój Usług Społecznych w Gminie Lipowa” dla poddziałania 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie. Do tej pory trwały przygotowania, w przyszłym tygodniu rusza nabór grupy seniorów. Szczegóły i zapisy w Urzędzie Gminy (sala narad) od godz. 9-13 u Pani Cecylii Dudys (nr kontaktowy 501 779 880). 

-Staramy się pozyskiwać wszelkie dostępne dla nas środki, bo z własnego budżetu nie wiele udało by się zrobić. Plan uruchomienia programu senioralnego mieliśmy bardzo długo i podejmowaliśmy szereg działań, aby pozyskać środki na niego. Bardzo się cieszę, że to się udało i będziemy mogli przedstawić interesującą ofertę dla seniorów, aktywizować ich, urozmaicić czas.- mówi Jan Góra Wójt Gminy Lipowa.

Projekt będzie trwał od października 2019 r. do września 2020 r. Celem głównym projektu jest rozszerzenie oferty świetlicy środowiskowej w Leśnej oraz Twardorzeczce oraz utworzenie Klubu Seniora w Lipowej. Szczegóły dotyczące napisów znajdą się na Facebooku Gminy Lipowa, oraz stronie urzędu.

W ramach projektu odbywać się będą następujące zajęcia:

Świetlica w leśnej:

- zajęcia rozwijające logiczne myślenie

- zajęcia rozwijające umiejętności w zakresie fizyki

- zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe

Świetlica w Twardorzeczce:

- zajęcia rozwijające zajęcia sportowe

- zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Klub Seniora:

- kurs tańca towarzyskiego

- zajęcia plastyczne

- warsztaty kulinarne – nauka o gotowaniu i zdrowym żywieniu

- zajęcia muzyczne

- spotkania integracyjne

- wyjazdy na basen

- wyjazdy do kina, teatru i opery