Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Częstochowie Placówka Terenowa w Żywcu  mieszcząca się przy ul. Batorego 3 zaprasza do swojej siedziby.
Szczegóły w załączeniu!

.