W tym tygodniu odbyło się otwarcie (już!) czwartej „Zielonej Pracowni”. Tym razem środki zewnętrzne w wysokości prawie 30 tyś zł udało się pozyskać na wyjątkową salę edukacyjną w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lipowej. Pieniądze pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

To już trzecia tego typu pracownia w gminie. Pierwsza została otwarta w ZSP w Twardorzeczce, druga w ZSP w Słotwinie, trzecia w ZSP Siennej. Tym razem została otwarta w ZSP w Lipowej. Wstęgę przecięli Wójt Gminy Lipowa Jan Góra, Przewodniczący Rady Gminy Lipowa Andrzej Binda, Dyrektor Szkoły Janusz Caputa, radni, oraz przedstawiciel samorządu szkolnego. 

Konkurs „Zielona Pracownia”, organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeznaczony jest dla organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Jego celem jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Dofinansowanie otrzymują projekty, które w znaczny sposób wpłyną na polepszenie warunków nauczania oraz wyróżnią się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni. 
Przy ocenie wniosków oceniano przede wszystkim różnorodność pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni, dostosowaną do grup wiekowych uczniów. Istotnym kryterium wyboru był także pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań. Pod uwagę wzięto również dostosowanie i wykorzystanie pracowni przez jak największą liczbę uczniów.