Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych Odwiedź Gminę Lipowa na youtube

Aktualności

Przerwa w dostawie wody

Uprzejmie informujemy, że w piątek 29.01.2021r. w Leśnej oraz Lipowej Brzeziny z powodu usuwania awarii może nastąpić przerwa w dostawie wody w godzinach między 07:00 a 15:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Ostatnie dni na złożenie sprawozdań przez KGW - komunikat ARiMR

Niewiele czasu zostało już kołom gospodyń wiejskich, które w ubiegłym roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie na swoją działalność, by rozliczyć się z dotacji. Ostateczny termin składania sprawozdań upływa 31 stycznia 2021 r. Jednak w związku z tym, że jest to niedziela, biura powiatowe Agencji będą przyjmowały je jeszcze w poniedziałek, 1 lutego.

Dobre notowania ARiMR wśród rolników

Jak wynika z badania „Polska Wieś i Rolnictwo 2020”, przeprowadzonego m.in. na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prawie 86 proc. korzystających z usług Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ocenia jej działalność dobrze i bardzo dobrze. Beneficjenci doceniają przede wszystkim fachowość pracowników Agencji (ponad 85 proc.), możliwość kontaktu telefonicznego z biurami powiatowymi i oddziałami regionalnymi (80 proc.) oraz dostępność placówek (ponad 75 proc.). Badanie przeprowadzone w całej Polsce na reprezentatywnej próbie mieszkańców wsi wskazuje jednocześnie, że w stosunku do roku...

Do 15 lutego 2021r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

 Ministerstwo Rolnictwa zaprasza  do udziału w konsultacjach. Zwracamy się do Państwa z prośbą o jeszcze większe zaangażowanie w konsultacje i aktywne zgłaszanie uwag/opinii do projektu Planu za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej, na której znajduje się webankieta: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planustrategicznego-dla-wpr.

KRUS informuje, że do 31 stycznia 2021 r. wydłużony został okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – ubezpieczonym rolnikom i domownikom – z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest...

81. rocznica pomordowania naszych rodaków.

Dzisiaj w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach-Brynowie, ograniczona (ze względu na pandemię) delegacja naszej gminy z Wójtem Janem Górą i Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Bindą, uczciła pamięci ks. Ferdynanda Sznajdrowicza i 36 zamordowanych mieszkańców naszej gminy. Odbyło się to w 81. rocznicę rozstrzelania ich przez hitlerowskiego okupanta. Równolegle Sekretarz Gminy Lipowa Jolanta Pryszcz – Jarco, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipowa Katarzyna Skrzypek, oraz dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipowej Janusz Caputa, złożyli kwiaty pod Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej.

Informacja Wójta.

Wójt Gminy Lipowa informuje, że termin składania korekty deklaracji dotyczącej kompostowania wydłuża się do 22.01.2021r. 

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
gmina@lipowa.plSerwis www.lipowa.pl jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi WCAG 2.0